مديريت و منابع انسانيالگوهای ذهنی

این نوشته را سرکار خانم مهندس محمد زاده از اینجا ترجمه و ارسال کرده اند که ضمن تشکر به نام خودشان منتشر میکنم. نوشته خوبی است که کمک میکند بدانیم چرا میخواهیم ولی کاری نمیکنیم. شاید این هم یک دلیل باشد. با تشکر از ایشان، امیدوارم از خواندن متن لذت ببرید. مدل های ذهنی از […]هنر نه گفتن!

نه گفتن یک هنر است امروزه مدیران بیش از هر زمان دیگری پرمشغله و گرفتار هستند و به همین دلیل برخورداری از توانایی نه گفتن و پذیرفتن بی‌مورد و بیش از اندازه مسوولیت‌ها و درخواست‌ها برای آنها امری ضروری و حیاتی محسوب می‌شود و کارآمدی، رضایتمندی و فراغت بال آنها جهت انجام وظایف و کارکرد‌های […]۸ راز رسیدن به موفقیت از زبان ریچارد سنت جان

×متنی که پیش روی شماست، ارائه ی کوتاه ریچارد سنت جان در همایش تد (TED) می باشد همه چیز از روزی شروع شد که سوار بر هواپیما در راه آمدن به TED بودم(هفت سال پیش (و در صندلی کنار من یک دبیرستانی، یک نوجوان بود، که خانواده ای بسیار فقیر داشت. و او می خواست […]